ใบงานที่ 1
         พัฒนาการของคอมพิวเ
ตอร์

 

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง  ดังนี้

1.            จงเติมข้อความในแต่ละข้อให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้

ยุคประวัติศาสตร์         ยุคหลอดสุญญากาศ    ยุคทรานซิสเตอร์

ยุควงจรรวม                ยุควีแอลเอสไอ                        ยุคเครือข่าย

 

1.1    ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในยุค……วีแอลเอสไอ ……………..

1.2    ยุค…วงจรรวม………….คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์

1.3    คอมพิวเตอร์ยุค…เครือข่าย…..สมารถทำงานพร้อมกันหลายคนและสามารถติดต่อถึงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ที่อยู่ต่างที่กัน

1.4    อินิแอคซึ่งเป็นเครื่องคำนวณในยุค…หลอดสุญญากาศ …จึงเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปเครื่องแรกของโลก

1.5    ลูกคิดถือว่าเป็นเครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร์……

1.6    มีการพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์โดยทำทรานซิสเตอร์ให้มีขนาดเล็กมาก จนสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็กในยุควงจรรวม

1.7    ในยุค…ประวัติศาสตร์…..มีผู้พยายามสร้างเครื่องคำนวณในรูปไม้บรรทัด

1.8    คอมพิวเตอร์ในยุค…ทรานซิสเตอร์……ถือได้ว่าเป็นรากฐานการพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบัน

1.9    การทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุค…หลอดสุญญากาศ .ใช้วิธีการควบคุมการไหลของกระแสอิเล็กตรอน ที่วิ่งผ่านแผ่นตาราง

2.10 เครื่องคำนวณของปาสคาลซึ่งเป็นเครื่องคำนวณในยุค  ประวัติศาสตร์.เป็นเครื่องที่บวกและลบด้วยกลไกเฟือง ที่ขบต่อกัน