3.ซีดีรอม

ปัจจุบัน CD-ROM DRIVE เป็นอุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี เนื่องจากปัจจุบัน Software
มีขนาดใหญ่มากไม่สามารถบรรจุ ลงบนแผ่น Floppy Disk ได้อีกต่อไป เทคโนลียีของ CD-ROM
มี อยู่ 2 แบบ คือ
             - การหมุนด้วยความ เร็วคงที่
            - การหมุนด้วยความเร็ว ไม่คงทลักษณะทั่วไป


           ซึ่งแบบแรกจะทำให้ออกแบบ CD-ROM ได้ง่ายแต่ความเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลจะไม่คงที่ดังนั้น CD-ROM ที่ใช้ระบบนี้จะระบุค่า ความเร็วที่ความเร็วสูงสุดที่ทำได้แทนความเร็ว เฉลี่ยจริงเช่น 50Xmax เป็นต้น ส่วนแบบหลังจะให้ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล แบบคงที่ ตลอดแต่การออกแบบ CD-ROM ทำได้ยากกว่าทำให้ ไม่เป็นที่นิยมในการออกแบบ
           และในปัจจุบันนี้ บริษัท Kenwood ได้ทำการเสนอเทคโนโลยี TrueX ซึ่งใช้แสง Laser 7 เส้นในการอ่านข้อมูล จากแผ่น CD-ROM ทำให้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลดีขึ้นจนความเร็วสูงสุดกับความเร็วเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และประกอบกับ ปัจจุบันนี้ DVD-ROM DRIVE ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากการที่สามารถเก็บข้อมูลปริมาณมากๆ ได้ โดยสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่น CD-ROM ประมาณ 12 เท่า อีกทั้งราคาที่ถูกลงอย่างมาก ทำให้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจ และ CD-RW ซึ่งเป็นเครื่องเขียน CD-ROM ก็มีราคาที่ถูกลงอย่างมากด้วย คาดว่าอีกไม่นาน DVD-ROM DRIVE และ CD-RW DRIVE จะเข้ามาแทนที่ ตำแหน่ง CD-ROM DRIVE เดิม    

     ความเร็วของไดรฟ์ซีดีรอม มีหลายความเร็ว เช่น 2x, 4x หรือ 16x เป็นต้น ซึ่งค่า 2x หมายถึง ไดรว์ซีดีรอมมี ความเร็วในการหมุน 2 เท่า ไดรส์ตัวแรกที่เกิดขึ้นมามีความเร็ว 1x จะมีอัตราในการโอนถ่ายข้อมูล (Data Tranfer Rate) 150 KB ต่อวินาที ส่วนไดรฟ์ที่มีความเร็วสูงกว่านี้

ความเร็วของไดรว์ ซีดีรอม อัตราการโอนถ่ายข้อมูล
(กิโลไบต์ต่อวินาที)
1
 
150
2
 
300
3
 
450
4
 
600
6
 
900
8
 
1,200
10
 
1,500

ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

  

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)