1.แผ่นบันทึก  (Floopy Disk)

ลักษณะทั่วไป

               Floppy Drive เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านและ เขียนแผ่น Floppy Disk ซึ่งมีความจุต่างๆกันเช่น 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB, 2.88 MB ซึ่งมีขนาดโดยทั่วไปคือ 8 นิ้ว, 5.25 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว
ตัวdisk ถูกทำจาก Mylar และฉาบด้วยสารแม่เหล็ก นอกจาก Floppy Drive แล้วยังมี อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวอื่น ๆ เช่น Zip Drive,Jazz Drive, SuperDrive และล้าสุดกับ Trump Drive
ซึ่งสามารถนำไปต่อกับPort USB เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที

     

 

ขนาดของ disks เมื่อ disk ถูกใส่ใน drive unit ใน spindle clamps ที่อยู่ส่วนกลางของช่องว่างจะถูกหมุนด้วยความเร็วคงที่อาจจะ 300 หรือ 360 รอบต่อนาที ข้อมูลจะถูกเก็บบน disk ใน circular tracks หัวอ่าน/เขียน จะติดต่อกับ disk ผ่านทาง
racetrack-shaped slot เพื่ออ่านหรือเขียนลงไปบน disk


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

 

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)