ดีวีดี  (Digital Versatile Disk - DVD)


พัฒนามาจากเทคโนโลยีจานแสงเช่นเดียวกับ ซีดีรอม เป็นเทคโนโลยีใหม่
ที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีการพัฒนาทั้งในด้านความจุข้อมูลและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

ลักษณะทั่วไป

             ในการจะอ่านข้อมูลจากแผ่นดีวีดีนั้นจะต้องมี DVD Drive ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถอ่านข้อมูลทั้งจากแผ่นดีวีดีและ
แผ่นซีดีรอม แผ่นดีวีดีนั้น ไม่สามารถอ่านได้ในทั้ง CD-ROM Drive และ CD-Write Drive โดยที่ข้อดีของดีวีดีก็คือสามารถจุข้อมูล
ได้มาก คือ ตั้งแต่ 4.7 GB ถึง 18.8 GB และมีความเร็ว ในการเข้าถึง (Access Time) อยู่ที่ 600 กิโลไบต์ต่อวินาที
ถึง 1.3 เมกะไบต์ต่อวินาที คุณสมบัติเด่นดังกล่าว จึงนำดีวีดีมาใช้ในการบรรจุภาพยนต์แทนซีดีรอม ซึ่งต้องใช้ซีดีรอม
มากกว่า 1 แผ่น ในการเก็บข้อมูลภาพยนต์ทั้งเรื่อง แต่หากใช้ดีวีดีในการเก็บถาพยนต์สามารถเก็บทั้งภาพและเสียงของภาพยนต์ทั้งเรื่องไว้ในแผ่นเดียว และคุณภาพของข้อมูลที่เก็บสูงกว่าคุณภาพของข้อมูลในซีดีรอมหรือสื่อชนิดอื่นมาก และปัจจุบันก็มี
DVD-Writer จำหน่ายแล้วด้วย ซึ่งจะต้องใช้แผ่น DVD-R หรือ DVD-RAM เป็นสื่อในการบันทึกข้อมูล แต่ว่ามีข้อเสีย

ในเรื่องของราคาที่ยังสูงมาก

  


ที่มา : http://www.school.net.th/library/
http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)