ผลงานนักเรียน
             

   ผลงานนักเรียนแข่งขันทักษะการสร้างเว็บเพจ ปี 2552
แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1
แข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตการศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
แข่งขัน การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลเหรียญทอง
แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลเหรียญทอง
ผู้ฝึกซ้อม นางลักษมน เทียมลม   
   


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 42 (คอมพิวเตอร์)